blogs.gif


17:29 11.12.2017

Par naudu

Autors: priore
Par naudu
Par naudu

Lai sludinātu Evanģēliju, vajadzīga nauda. bez tās-sausa runa!


Kennets Kouplends – KAM BIJA PAREDZĒTA BAGĀTĪBA.
.
Efeziešiem 4: 28 „ Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā.”
Mani vienmēr ir pārsteiguši cilvēki, kas pēc maniem sprediķiem par uzplaukumu, nākuši man klāt un teikuši: „ Man nav vajadzīgs uzplaukums. Esmu vienkāršs cilvēks un dzīvoju parastu dzīvi. Tāpēc lūdzu Dievam tik, cik nepieciešams, lai apmierinātu savas vajadzības.” Viņi to uzskata par pazemību, bet tā nav pazemība!!! Tas ir egoisms! Viņi nesaprot, ka ar to viņi ir pateikuši : „ Mani interesē tikai manu vajadzību apmierināšana. Man nav ne mazākās vēlēšanās palīdzēt citiem.”
Viņi varētu paprasīt Dievam miljonu dolāru, apmierināt savas vajadzības un atlikumu atdot citiem! Taču viņiem tas pat prātā nav ienācis, jo šī pasaule ir iemācījusi viņus citādai dzīves pieejai. Un tā ir: ja tev ir nauda, tad turi to pie sevis. Šī filozofija bremzē Jēzus Kristus kalpošanu virs zemes šodien. Tā ir piespiedusi daudzus sludinātājus atkāpties no kalpošanas Jēzum un iekārtoties pasaules darbā, lai varētu izdzīvot. Tas ir izkropļojis draudzes, bremzējis draudžu izaugsmi, kas varētu aizsniegt 1000-iem dvēseļu priekš Jēzus. Lai sludinātu evaņģēliju, ir vajadzīga nauda. Pats Jēzus par to zināja. Un, par spīti dažu cilvēku uzskatiem, Viņa kalpošana nebūt nebija nabadzīga. Viņa kalpošanu caurstrāvoja tik liela naudas plūsma, ka Viņam bija vajadzīgs kases pārzinis! Tas bija Jūda. Bet Jēzus nekrāja šo naudu priekš Sevis. viņš to atdeva apkārtējo vajadzību apmierināšanai. Viņam bija tāda devēja reputācija, ka pēdējās vakarēšanas laikā, kad Jūda pēkšņi aizgāja, mācekļi nodomāja, ka Jēzus sūta viņu kaut ko iedot nabagiem. Iedomājieties- cik bieži un cik daudz Jēzus bija devis, lai mācekļiem rastos šāds priekšstats? Jēzus nekad necēla Sev kādu vispasaules impēriju. Taču tas vēl nenozīmē, ka Viņš bija nabags. Tas nozīmē, ka Viņš bija diženākais devējs un ziedotājs, kāds jebkad virs zemes ir dzīvojis! Un ir pienācis laiks mums sekot ŠIM Viņa piemēram.
Nenovērsieties no tās bagātības, ko Dievs jums grib dot tikai tāpēc, ka JUMS to nevajag. Uzdrošinieties to pieņemt, un pēc tam dalieties ar tiem, kam to vajag! Pārstājiet pelnīt „ iztikai” un sāciet pelnīt „ došanai”. Atveriet sev to patiesību- kam ir paredzēta bagātība.
Rakstvieta šodienai – Lūkas 12: 15- 31
" Un Viņš tiem sacīja: "Uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas."
16 Un Viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams: "Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši papilnam augļu.
17 Un viņš sāka pie sevis spriest: ko es darīšu, jo man nav, kur savus augļus likt.
18 Un viņš turpināja: to es darīšu - es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus un tur savākšu visu labību un mantu,
19 un sacīšu savai dvēselei: dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies.
20 Bet Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?
21 Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā."
22 Un Viņš sacīja Saviem mācekļiem: "Tāpēc Es jums saku: nezūdaities savas dzīvības pēc, ko ēdīsit, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsities.
23 Jo dzīvība ir labāka nekā barība un miesa labāka nekā apģērbs.
24 Ņemiet vērā kraukļus, kas nedz sēj, nedz pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēts, bet Dievs viņus uztur. Cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni.
25 Kurš jūsu starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti?
26 Ja nu jūs pat vismazākās lietas nespējat, ko jūs zūdāties pārējo lietu pēc?
27 Ņemiet vērā lilijas, kas ne vērpj, ne auž. Bet Es jums saku: pat Salamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērbts kā viena no tām.
28 Bet, ja jau zāli laukā, kas šodien aug, bet rīt tiek krāsnī mesta, Dievs tik skaisti apģērbj, cik vairāk jūs, jūs mazticīgie!
29 Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsit un ko dzersit, un neuztraucieties,
30 jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu Tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs.
31 Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas."


PĀRĒJĀS BILDES ŠIM RAKSTAM

Komentāri:

All-marss@78.84.138.153 | 13:18 12.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

Mācītājkungs! Tu gan esi sarakstījis īsti nesaprotama sprediķa rakstisku izklājumu. Nav īsti saprotams, vai tu aicini ziedot "nabadzībā" iestigušajai baznīcai, vai arī esi gatavs dalīt savu bagātību visiem, kas to vēlēsies. Bez tam arī bībeles teksti laika gaitā un tavā interpretācijā ir tā dīvaini pamainījušies. Sākumā tak bija: "Drīzāk jau kamielis caur adatas aci izlīdīs, nekā bagātnieks tiks debesīs!" Bet nu jau dieva dēls par saviem pakalpojumiem sakrājis zelta kaudzi...HA! Vispār tas nebūtu nekāds brīnums, ja ņem vērā viņa tautību...(oi, rebes rebes...).

TesMens@80.89.76.200 | 14:48 12.12.2017 |

Tāpēc, ka cilvēki pieķeras pasaulīgām leitām, ir žēl nomirt un to visu atsttāt. Ar saviem ienākumiem jādalās, tad plauks ekonomika un arī ziedotājam būs labāk.

All-marss@78.84.138.153 | 15:31 12.12.2017 |

Bet vai tomēr nevarētu konkrētāk!!!??? Tu aicini visus ziedot (tieši kam?) un tiem,kuriem nebūs savas naudas, to dāsni iedosi no savas bagātības? Diezvai apgalvojums, ka baznīca ir pati nabagākā organizācija uz šīs planētas, atradīs dzirdīgas ausis. Tā pat nav dzirdēts, ka baznīcu turētāji būtu apdāvinājuši trūcīgos vai palīdzējuši vājniekiem. Populārais dieva kalpu sauklis:"Pacieties, debesīs labāki būs..." kaut kā nedarbojas.

priore@80.89.73.16 | 16:58 12.12.2017 |

Es esmu redzējis ar savām acīm pareizticīgo klosteri baronielā, kur tiek dalīta zupa par brīvu, to pašu darīja katoļu priesteris Andrejs Mediņš Saldus baznīcā, Katlakalna draudze ar to arī nodarbojoties http://katlakalns.lv/?ct=kalendars_draudze Krišnas to dara Baronielā, Vecās Ģertrūdes draudze to pārtrauca darīt, nezinu, kāpēc. Cēsīs ar apģērbu dalīšanu un ēdināšanu nodarbojas ''Gaujaslīčos'' mācītājs ar savu sievu. Tas ir tik tas, ko zinu, speciāli neinteresējoties.

priore@80.232.228.66 | 18:28 13.12.2017 |

https://www.youtube.com/watch?v=vvSOjJmtUmg

All-marss@78.84.138.153 | 18:12 12.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

Bet Mācītājkungs! Tā tak ir parasta nabagu un bezpajumtnieku pabalstīšana, lai viņi aizietu dieva mierā vismaz ar kādu šķidrumu vēderā!

Bet savā sprediķī tu uzrunā pavisam citus cilvēkus un klauvē pie viņu maciņiem, jo tas kungs ir saklausījis skanošo un elki ir vienmer izsalkuši pēc dzeltenā metāla!

priore@80.89.73.16 | 19:05 12.12.2017 |

Domā , ka no Tevis es varētu dabūt kādu grasi šādiem tādiem projektiņiem? Runa ir par attieksmi. Vai nu esam kā dīķis, kas visu laiku vāc un vāc no visām pusēm ūdeņus, vai arī kā ezers ar pietekām un iztekām.

All-marss@78.84.138.153 | 19:32 12.12.2017 |

Domāju, ka no manis tu nedabūsi ne pliku grasi. Es neatbalstu ziedojumus bagātniekiem. To tu pareizi esi pateicis: Baznīca ir kā dīķis, kur satek visa netīrā nauda! Ne viena izteka gan nav manīta...HA!

All-marss@78.84.138.153 | 19:45 12.12.2017 |

Mācītājkungs! domāju, no manis tu nedabūsi ne pliku grasi! Es neatbalstu ziedojumus bagātajiem. Pēc tavas loģikas tev jau sen vajadzēja visus savus uzkrājumus un laicīgo mantu nodot tā kunga valdījumā. Bet sanāk ka savu kabatu turi ciet ar abām rokām. Kāpēc saviem "projektiņiem" gribi manu naudu? Vai tad bagātā un labsirdīgā baznīca tevi neatbalsta? Ņeužeļi parādīja trīspirkstu kombināciju??? HA!

Citagaisma@78.84.145.12 | 20:32 12.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

Ko tik cilvēki neizdomā, lai Dieva vārdu valkātu nevietā un nelaikā.

priore@80.89.73.16 | 00:58 13.12.2017 |

Var jau būt, ka Fotblogs nav īstā vieta, bet laikam nav ne vainas. Advents. Gaidām!

priore@80.232.228.66 | 18:28 13.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

www.youtube.com...

Hugo@62.85.33.177 | 22:41 21.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

Par kristiešu sludinātājiem pedofīliem
www.abc.net.au...

Paldies par kritiku

Citagaisma@78.84.145.12 | 13:58 22.12.2017 |

Domāju ka nekristiešu sludinātāju vidū pedofīlu īpatsvars ir stipri lielāks. ..ir aizdomas, ka tas pats Hugo par šo jautājumu savas nevaldāmās baudkares dēļ interesējas.

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

VValdis@78.28.195.33 | 10:59 27.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

nobēri cūkām pērles,....

Rejs@46.109.54.143 | 21:04 28.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

Nav gudri dot nabagajiem naudu. Daudz labāk viņiem ir dot darbu.
Man te bija tāda iespēja dot labu darbu ar labu atalgojumu. Tad nu es ņēmu telefona nummuru , izprintēju uz 10 lapiņām un izdalīju rajona bomžiem, kas visu laiku lūdz naudu lai izdzīvotu, bet īstenībā dzeršanai. Un ziniet - nepiezvanīja neviens, neviens pats.
Naudu gan turpina lūgt vēl tagad, jo nekur neesot darba.......

Paldies par kritiku

All-marss@87.110.6.66 | 18:20 29.12.2017 | Atbildēt uz komentāru |

Rejs ! Bomzis ir ne sliktāks biznesmens par tevi un skaidri zin, ka tu ne aiz labdarības piesoli to labo atalgojumu. Tā ka vergus meklē citā smilšukastē! Mēs, BOMŽI, esam brīvcilvēki... HA!

_VA_@37.228.200.186 | 15:31 01.01.2018 | Atbildēt uz komentāru |

Lūk interesanti, vai man ir konstitucionālas tiesības NEredzēt šos slimo suņu murgojumus tam neparedzētās vietās, pie tām pieskaitot sociālos portālus, un ņemot vērā faktu, ka baznīca un valsts ir šķirtas? Es ar savu reliģiju un bībeli baznīcā nelienu, kāpēc baznīca plijas visur ar saviem numurētajiem statūtiem priekš bezsmadzeņu radījumiem? Varbūt derēja toleranci pasmalstīt no tās savas numurgrāmatas, ko?

burkans@85.254.63.195 | 19:19 07.01.2018 |

Neesmu es kristietis. Bet svētdienas rītos, ja iznāk, labprāt paklausos "Svētrītu" LR 1. 70% gadījumu, kad mācītājs nav dogmatiķis, tā ir laba, ikdienai derīga dzīves filozofija. Pavisam nesen, kārtējo reizi izdzirdot, kas notiek ar Teterevu fonda atbalstu, pafilozofējām par to, ka ziedot var tikai tas, kuram paliek pāri. Ja saprot, ka naudu ēst nevar, un ne jahtu, ne villu kapā līdzi nepaņemsi... Bībeli var saprast dažādi - gan kā pasaku par vecīti ar baltu bārdu, gan kā līdzībās izteiktu pasaules un dzīves gudrību grāmatu. Protams, ja kāds uzskata, ka šīs gudrības var uztvert tikai kristīts cilvēks, stājoties draudzē un ejot baznīcā, man viņa žēl, īpaši, ja tas ir mācītājs....

burkans@85.254.63.195 | 10:06 10.01.2018 |

Izskatās, ka nesaproti, ko nozīmē fakts, ka baznīca un valsts ir šķirtas. Tur kur tā nav, baznīcai, resp. augstākajam reliģiskajam līderim ir tieša ietekme uz valsts pārvaldi, var būt pat lielāka, kā prezidentam vai premjeram. Šķirta baznīca nozīmē, ka tā ir tāda pati valsts pilsoņu organizācija, kā piem. Mednieku makšķernieku biedrība, Rakstnieku savienība, folkloras kopa u.t.t. Valsts par tiem rūpējas (vai arī nerūpējas), dod iespēju izmantot valsts resursus atbilstoši tās pilsoņu skaitam šajās organizācijās. Ja tā ņem, dažādu konfesiju kristiešu Latvijā sanāks krietni daudz. Tāpat arī šeit, blogā, cits stāsta par savu ceļošanu, cits dejošanu, cits uguņošanu vai izstāžu apmeklēšanu, kāds - par baznīcas lietām....

Hugo@77.219.0.14, 107 | 18:43 04.01.2018 | Atbildēt uz komentāru |

Pilnībā pievienojos, tagad šie nozombētie sludinātāji pat sabiedriskajos mēdijos ielīduši :(

A_selenia@212.3.198.223 | 23:25 08.01.2018 | Atbildēt uz komentāru |

Nauda nav laimes avots. Laimes avots ir mierīgs prāta stāvoklis (Dalailama).

priore@212.3.197.124 | 00:00 09.01.2018 |

ja ir pietiekami daudz naudas, tad prāts jau ir daļēji mierīgs!

burkans@85.254.63.195 | 09:44 10.01.2018 |

tieši tā! Kamēr nebūšu atdevis palielu investīciju kredītu, prāts mierīgs nebūs! Protams, arī tad būs kādas problēmas, bet jau krietni mazāk uztraucošas...Pievienot savu komentāru var tikai reģistrēts lietotājs. Lūdzu, reģistrējies!


Mana info:

Reklāma

fotonoma.lv

Saīsnes:

meklet:

kategorija

RAKSTA INFO:

Nosaukums: Par naudu
Autors: priore
Kategorija: Pārdomas par lietām, dzīvi
Datums: 17:29 11.12.2017
Reitings: -1
Skatīts: 2145
Balsots: 4

Šobrīd online (0):